Utiliteitsbouw en woningbouwprojecten

HerenBouw is een flexibele organisatie met een groot netwerk aan leveranciers en adviseurs die snel kan schakelen en snel zaken voor elkaar kan krijgen binnen een taakstellend budget en strakke planning.

De werkwijze van Herenbouw met een hoge mate van transparantie maakt het mogelijk om beter, sneller, goedkoper en duurzamer te bouwen.

Door kennis te delen en het budget open op tafel te leggen, kunnen partijen het proces optimaliseren, met minimaal gelijkblijvende kwaliteit. Doordat de energie 100% op het project gericht wordt en doordat er écht samengewerkt wordt, ontstaat ruimte voor vakmanschap. Door de projectongebonden samenwerking komt er ruimte vrij voor innovatie en vernieuwing. Deze manier van samenwerken leidt tot enorme motivatie en werkplezier onder alle medewerkers van alle ketenpartners.